Glömska och erinran

21 november 2008 in Sagor | Kommentarer (0)

Ljus föll in från två höga fönster som stod parallellt placerade i ett rum vars upplysta hälft vittnade om en oktagonal symmetri. Kraftiga bjälkar bar upp arkitekturen och vackert utmejslade träpaneler löpte längs väggarna där de slutligen förenades i inramandet av en tung ekdörr med järnbeslag. De breda golvplankorna var mörknade av ålder och kraftigt nedslitna där dörren i många år utfört sin kvartscirkel. Hela rummet andades förfluten tid och mot det höga taket steg ett kväde i form av tunga stönanden och uppgivna suckar. Det var en utdragen visa utan mening eller mål.

Dörren slogs försiktigt upp och en strimma av ljus skar genom dunklet för att falla på ett fårat ansikte, stelt som döden. En knotig hand åkte upp för att värja de vattniga ögonen från det överraskande ljuset. Svaga men trivsamma toner följde den väg som ljuset berett.

Den gamle började slå takten med fingrarna mot armstöden på sin stol och en litet leende undslapp de innan så sorgtunga läpparna.

I samma takt som musik fick liv fylldes den gamles åtbörder med kraft och rätt vad det var så stod han på ostadiga ben, extatiskt stampande och klappande. Dödsmasken hade lämnat ansiktet och de ryckiga försöken att hålla takten strålade av glädje. Benen skulle dock inte bära honom länge och när han slutligen dråsade i golvet så var det med huvudet före. Sången tystnade och lystret upphörde. Den fallne ropade efter spelmannen men det enda han fick till svar var ekot av sin egen röst. Han var ensam.

Tiden kröp sakta framåt under det att ljuset från fönstren skiftade färg och infallsvinkel. Förändringarna avslöjade två parallella händelseförlopp ty flödena rörde sig i motriktade banor längs väggarna där det ena avtog under strävandet mot purpur medan det andra växte sig intensivare och vitare. Den gamle badade i färger där han låg på det kyliga golvet och jämrade sig. Hans klädesdräkt var sliten och förfallen. Håret hängde glest och stripigt från hjässan. Hela kroppen var ansatt av lössens febrila aktivitet.

Nedtecknat i armodets år: 2002


Comments are closed.